SOLEI Weddings

SOLEI Weddings Poznań

Dane adresowe

60-461 Poznań
(wielkopolskie)

tel. kontaktowy
501...
Liczba opinii: 1 Średnia ocena: 1.00 (oceniono 1 raz)

Opinie klientów

Poniższa opinia wyrażona jest w 3 językach: Polskim, Angielskim oraz Niemieckim.
The following Review is available in Polish, English and German.
Die folgende Meinung ist in Polnisch, Englisch und Deutsch sprachen.

Zdecydowanie odradzam usługi weselne Hotelu Rezydencja SOLEI. Proszę się wystrzegać tego lokalu.
W naszym przypadku dopuścili się próby wyłudzenia, nie respektując ustaleń oraz zachowując się w naszej opinii nieprofesjonalnie.

Niestety po podpisaniu umowy byliśmy zmuszeni zrezygnować z usług SOLEI i utracić 7100 zł zadatku! Zostaliśmy oszukani
a Hotel próbował wyłudzić od nas dodatkowe 5000zl, które nigdy wcześniej nie zostały wspomniane. Ponadto Hotel
nie interesuje się klientami po raz pierwszy kontaktując się celem ustaleń weselnych na 9 dni przed imprezą!

Jako, że zawieranie umowy weselnej w czasie trwania pandemii niesie za sobą ryzyko możliwej zmiany terminu wesela,
przed jej zawarciem uzgodniliśmy z hotelem tego warunki. Hotel zapewnił, że prawdopodobne przesunięcie terminu
wesela będzie możliwe za dopłatą 10zł za osobę, a hotel stawia na rozmowę i na kompromis.

Kiedy jednak z przyczyn związanych z pandemią, na 9 miesięcy przed planowanym weselem, skontaktowaliśmy się z Event Managerem
celem przesunięcia terminu wesela, otrzymaliśmy informację, że wiąże się to z kosztem dodatkowych 5000zł. Nie było
to wspomniane ani w umowie, ani we wcześniejszych rozmowach czy wymianie mailowej.
Kiedy prosiliśmy o warunki ustalone wcześniej, Event Manager przekazał nam informację, iż nie uzyskał on zgody na
to gdyż sytuacja hotelu jest trudna w związku z pandemią.

Oczywiście nie zgodziliśmy się na wyłudzenie od nas 5000zł, Postawieni zostaliśmy w sytuacji zapłaty dodatkowego 5000 zł, lub utraty depozytu 7000zł.
Ostatnią opcją było wzięcie udziału w Weselu, co było niemożliwe z powodu restrykcji (i przyszłości nie do przewidzenia).
Po tym (Styczeń 2021) Hotel skontaktował się z nami po raz pierwszy na 9 dni przed weselem (Wrzesień 2021)
z zapytaniem: "To co, nie robimy nic tego 9-tego?". W okresie 9 miesięcy poprzedzających wesele Hotel nie
skontaktował się z nami ANI RAZU z zapytaniem o realizację wesela, ustalenia menu, dekoracji, kwiatów itp.

W ostatniej rozmowie telefonicznej oznajmiliśmy Hotelowi, że nie chcemy z nimi współpracować tracąc zadatek 7100 zł.
Informowaliśmy Event Managera, że będziemy starali się odzyskać zadatek z pomocą prawnika oraz,
że podzielimy się opinią o obiekcie oraz naszą historią na portalach weselnych. Wtedy to Event Manager zaproponował zwrot
40% wysokości zadatku, po czym zażądał zrzeczenia się roszczeń i nie podejmowania żadnych działań mających
na celu szkodę opinii strony drugiej.

Czujemy się zażenowani i oszukani wobec prób wyłudzenia od nas dodatkowej kwoty 5000 zł oraz wobec braku
jakiegokolwiek kontaktu celem ustaleń. Tracimy zadatek w wysokości 7100 zł, ale mamy jednak nadzieję,
że ta opinia pozwoli innym nie stracić depozytu na korzyść nierzetelnego kontrahenta, oszukującego swoich klientów.
============
I strongly advise anybody not to use wedding service of Hotel Rezydencja SOLEI and stay away from the venue for your own peace of mind.
It is a fraudulent and shady place that has a tendency to trick their potential clients, not to act with professional standards,
and not to respect agreements between themselves and their clients.

Unfortunately for us, after signing the contract with venue, we were left with no other option than to step away
and loose the deposit of 7100 PLN. We felt badly tricked when Event Manager of the Hotel Rezydencja SOLEI has asked us to
lodge additional 5000 PLN which was never agreed before, during the discussions, face to face meeting and in the email thread
before signing the contract. We felt left alone and above all we were shocked when Event Manager
attempted to contact us only days before wedding was supposed to take place and only to ask us if were resigning.

As we were very much aware that organising a wedding during pandemic was related to the risk of having to change the date
of the wedding, we have made sure to be in agreement with the venue about minimising cost of changing a date.
Event Manager has assured us that potential date change would have incurred additional cost of 10 PLN per person per year,
and that the Hotel Rezydencja SOLEI is willing to cooperate and take circumstances under consideration.

We do not live in Poland, and when 9 months before the wedding we were indeed forced to change the date of it
due to the pandemic travel restrictions introduced at the time, upon contacting Event Manager of Hotel Rezydencja SOLEI to agree on the new date,
we have faced the new, not agreed before condition of lodging additional 5000 PLN. This was not mentioned earlier in agreement, emails exchanged
or in the contract that both parties signed before.
When we have referred to the terms agreed before and asked for them to be honoured,
Event Manager has informed us that owners of the venue have not agreed to move the date of the Wedding as they were concerned of
a bad financial state of the venue due to pandemic and the fact that they were not making profit at the time.

We did not adhere to this additional fraudulent term of lodging another 5000 PLN so that has put us in extremely uncomfortable spot
when we were either to pay additional 5000 PLN, or we would loose 7100 PLN if we were to resign. The last option was to go ahead with the Wedding,
which would not be possible due to restrictions (and unforeseen future).
This all took place in January 2021. The next attempt of contacting us was 9 days before the day when the Wedding was supposed to happen (September 2021)!
The reason of the call was to ask us ironically if "we were 'skipping the wedding'". Between January 2021 and September 2021 Hotel Rezydencja SOLEI
did not once contact us to discuss anything in details (menu, flower composition, etc). They would not reach out to us at all.

When during the last phone call we have expressed that we would not work with the venue anymore loosing deposit of 7100 PLN,
that we would try to get back with the help of solicitor, and that we would be leaving negative feedback and sharing the story
in the online services, Event Manager has proposed refunding of 40% of deposit, however, only if we would cease pursuing the legal actions
as well as cease of proceeding with any doings that might incur loosing Hotel Rezydencja SOLEI's good name.

We feel embarrassed and fooled with the fact of requesting additional sum of money that was not agreed
as well as with the absolute lack of communication to seek agreement by the Hotel Rezydencja SOLEI.
We are loosing our deposit in full, however, we hope that others will see a real picture of business with Hotel Rezydencja SOLEI,
and that will help them loosing their deposits to unfair, unlawful actions of the Hotel Rezydencja SOLEI.
============
Ich rate von den Hochzeitsservices des Hotels Rezydencja SOLEI ab. Bitte hüte dich vor diesem Ort,
respektieren die Bestimmungen nicht und verhalten sich unprofessionell.

Ich rate von den Hochzeitsservices des Hotels Rezydencja SOLEI ab. Bitte hüte dich vor diesem Ort,
respektieren die Bestimmungen nicht und verhalten sich unprofessionell.

Leider mussten wir nach der Unterzeichnung des Vertrags von den SOLEI-Diensten zurücktreten und haben 7100 PLN verloren!
Wir wurden getäuscht und das Hotel hat versucht, zusätzliche 5000 PLN von uns zu erpressen, was noch nie zuvor erwähnt wurde.
Außerdem hat das Hotel kein Interesse an Kunden und kontaktiert sich mit Ihnen 9 Tage vor der Veranstaltung.

Da der Abschluss eines Hochzeitsvertrages während einer Pandemie das Risiko einer möglichen Änderung des Hochzeitstermins birgt,
haben wir vor Abschluss die Bedingungen mit dem Hotel vereinbart. Das Hotel versicherte, dass die wahrscheinliche Verschiebung der
Hochzeit wird 10 PLN pro Person kosten und das Hotel wird einen Kompromiss eingehen.

Als wir jedoch aus pandemiebedingten Gründen 9 Monate vor der geplanten Hochzeit den Event Manager kontaktierten um die Hochzeit zu verschieben,
erhielten wir die Information, dass es zusätzliche 5.000 PLN kosten würde. Das war nicht erwähnt weder im Vertrag noch in früheren
Gesprächen oder E-Mail-Austausch. Als wir nach den vorab vereinbarten Bedingungen fragten, teilte uns der Eventmanager mit, dass er
nicht erlaubt ist diese Bedingungen zu einhalten und dies liegt daran, dass die Hotelsituation aufgrund der Pandemie schwierig ist.

Natürlich haben wir nicht zugestimmt, 5.000 PLN von uns zu erpressen, wir wurden in die Lage versetzt,
zusätzliche 5.000 PLN zu zahlen oder eine Anzahlung von 7.000 PLN zu verlieren. Die letzte Option war die Teilnahme an der Hochzeit,
die aufgrund von Einschränkungen nicht möglich war (und die Zukunft nicht absehbar war). Danach (Januar 2021) kontaktierte uns das Hotel zum ersten Mal,
9 Tage vor der Hochzeit (September 2021) mit der Frage: "Na und, am 9. machen wir nichts?".
In den 9 Monaten vor der Hochzeit hat uns das Hotel niemals bezüglich der Durchführung der Hochzeit, Menüarrangements, Dekorationen, Blumen usw. kontaktiert.

Im letzten Telefongespräch haben wir dem Hotel mitgeteilt, dass wir nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollen und die Anzahlung von 7100 PLN verlieren.
Wir teilten dem Eventmanager mit, dass wir versuchen würden, die Anzahlung mit Hilfe eines Anwalts einzuziehen und dass wir unsere Meinung
über die Institution und unsere Geschichte auf Hochzeitsportalen teilen werden. Damals schlug der Event Manager eine Rückkehr von 40% der Kautionssumme,
danach forderte er den Verzicht auf Ansprüche und verlangte dass wir keine Maßnahmen ergreifen, die darauf gerichtet sind, die Meinung der anderen Partei zu schädigen.

Wir fühlen uns verlegen und betrogen angesichts der Versuche, einen zusätzlichen Betrag von 5.000 PLN von uns zu erpressen,
keinen Kontakt um Bedingungen zu besprechen. Wir verlieren die Anzahlung von 7100 PLN, aber wir hoffen, dass diese Meinung den anderen ermöglicht,
die Anzahlung nicht zugunsten eines unzuverlässigen Auftragnehmers, der seine Kunden betrügt, zu verlieren.

Dodaj opinię

Ocena:
Wizyt: 3638